ਵੇਅਰਹਾਊਸ

ਫੈਕਟਰੀ4
ਫੈਕਟਰੀ1
ਫੈਕਟਰੀ2
ਫੈਕਟਰੀ 7
ਫੈਕਟਰੀ 5
ਫੈਕਟਰੀ 6

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

chejian6
chejian5
chejian4
chejian3
chejian2
chejian1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

yanfa7
yanfa3
yanfa1
yanfa5
yanfa6
yanfa4

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6